Modul Prijedlozi

BoardPoint SJEDNICE – MODUL PRIJEDLOZI

Kreiranje i odobravanje prijedloga za sjednice

Modul Prijedlozi za sjednice namijenjen je djelatnicima koji stvaraju prijedloge, djelatnicima koji su zaduženi za

odobravanje prijedloga te tajništvu ili nekom drugom odjelu zaduženom za  upravljanje točkama dnevnog reda sjednica.

Brže i lakše kreiranje, predaja i distribucija prijedloga

Prijedlozi za sjednice je modul koji se veže na BoardPoint SJEDNICE i putem kojeg se kreiraju, predaju i odobravaju prijedlozi za točke dnevnog reda sjednica.

 

Cilj je olakšati proces predaje prijedloga, omogućiti bržu distribuciju pripadajućih materijala te ubrzati cijeli proces pripreme prijedloga.

Olakšava upravljanje dokumentacijom

Korištenjem ovog modula, potrebni materijali koji se prilažu uz prijedlog unose se putem aplikacije.

 

Više nema potrebe za korištenjem e-maila ili angažiranje djelatnika za dostavljanje papirnatih dokumenata, što ubrzava cijeli proces distribucije uz smanjenje troškova organizaciji.

 

Korištenjem ovog načina pripreme i slanja prijedloga, predlagatelji u svakom trenutku, nakon što su poslali prijedlog, imaju mogućnost uvida u status svog prijedloga.

Uvelike se olakšava i osobama zaduženim za upravljanje točkama dnevnog reda sjednica. Korištenjem modula Prijedlozi za sjednice, svi se prijedlozi s pratećom dokumentacijom primaju na jedno mjesto – unutar BoardPoint rješenja.

 

U svakom trenutku predlagatelji imaju uvid u najnoviju verziju prijedloga i na kraju se zna da je pristigli prijedlog s pripadajućim materijalima vjerodostojan jer se od početne točke do kraja prati svaka promjena.

BOARDpoint modul 1